بروکسل کلیه م institutionsسسات فرهنگی را تعطیل می کند

26/10/2020
ممنوعیت کامل فعالیت م institutionsسسات فرهنگی در تاریخ 26 اکتبر در بروکسل برقرار شد.

این حالت حداقل چهار هفته طول خواهد کشید. کمک به تئاترهای بسته هنوز گزارش نشده است ، اما بندیکت لینارد وزیر فرهنگ اذعان دارد که تصمیمات دولت به طور جدی بر همه کارگران این بخش تأثیر می گذارد. نمایندگان منطقه فرهنگی بروکسل از چنین سخنی خشمگین شدند. “این یک رسوایی واقعی است و یک راه حل کاملاً ناکارآمد است ، – کارگردان تئاتر La Monnais در صفحات روزنامه “Le Soir” عصبانی است. – دولت با چه حقی درمورد نهادهایی که بخشی از آن نیستند تصمیم می گیرد صلاحیت ها و در مورد فعالیت های آنها چیزی نمی داند؟ این فقط روشی است برای فهمیدن جایی که قبلاً کاری انجام نشده است. “

Orpheus

26.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید