یک محراب قربانی 1500 ساله در چین کشف شد


یک محراب قربانی 1500 ساله در چین کشف شد 30 اکتبر 2020 ، ساعت 17:00

25 اوستا . Tj | 10/30/2020 | گزارش یک “قربانگاه قربانی 1500 ساله” در چین ، گزارش “Renmin Ribao”.

طبق اطلاعات دریافت شده از موسسه آثار فرهنگی و باستان شناسی منطقه خودمختار مغولستان داخلی ، باستان شناسان اخیراً محل محراب سابق امپراتور وی شمالی را در شهرستان ووچوان ، شهر هوهوت حفاری کردند.

لازم به ذکر است که ویرانه های یک محراب متعلق به سلسله وی شمالی (534 ~ 386) برای اولین بار در چین کشف شد.

مساحت کاوش های باستان شناسی حدود 10 هزار متر مربع است. متر باستان شناسان یک محراب قربانی مدور کشف کرده اند که قطر داخلی آن 5/15 متر و قسمت خارجی آن 32/5 متر است.
در این گزارش آمده است

ظروف سفالی ، اشیای قربانی و سایر آثار در این قلمرو پیدا شده است.