رئیس Rospotrebnadzor مسکو در مورد اولین بازرسی از تئاترها به دلیل ویروس کرونا

صحبت کرد

به طور خاص ، مخاطب پس از خاموش شدن چراغ ، ماسک خود را برمی دارد و کارکنان تئاتر فقط شانه خالی می کنند. / p>

– ما قصد نداریم کار تئاترها را متوقف کنیم و آنها را جریمه کنیم. اما ، اگر مدیران تئاترها بر رعایت نکات امنیتی نظارت نکنند ، چاره دیگری جز …

نخواهیم داشت

الكساندر كیبوفسكی ، وزیر فرهنگ مسكو ، با تمام شدت یك مقام به حاضران هشدار داد كه شخصاً با افرادی كه مانع كار بازرسان روسپوتربنادزور می شوند برخورد خواهد كرد.