آهنگ مورگنسترن با لیل پامپ شبکه های اجتماعی را متعجب کرد: “آیا او از این موضوع اطلاع دارد؟”

رپ روس Morgenstern آهنگ مشترک خود را با هنرمند هیپ هاپ آمریکایی Lil Pump ارائه داد.

نوازنده در مصاحبه با یوری دودیو در مورد نسخه آینده صحبت کرد ، اما در آن زمان همه کاربران شبکه های اجتماعی این هنرمند را باور نکردند. به عنوان استدلال “علیه” این واقعیت که آمریکایی ستاره جهانی است ، ذکر شد. کاربران معتقد بودند که او به سختی کار خود را با یک روسی که در خارج از کشور شناخته شده نیست آغاز می کند.

“آیا لیل پمپ از این موضوع اطلاع دارد؟” – بخصوص چنین نظری وجود داشت.

با این وجود قطعه “Watafuk” منتشر می شود. با این حال ، پیوندها با او فقط در حسابهای مورگنسترن مشخص شده است ، لیل پمپ اشاره ای به مناسب بودن با مورگنسترن نکرده است.

مقاله مرتبط  در طول سال ، قیمت طلا در جهان تقریبا 29 درصد افزایش یافته است