آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

3.چگونه یوسف اهمیت بزرگواری از مجازات برادران خیانتکار خود،صرف حیث می کند؟ و من نفس خویش راتبرئه نمی کنم،چرا که نفس آدمی سوای تردید همواره به بدی فرمان می کند،مگر آن که پروردگارم رحم کند که همانا معبود من آمرزنده ی کریم است. 10-شیطان اساسی وعده ی توبه در آینده،راه گناه امروز را گشوده می کند. پدر که بی صبرانه انتظار ورود فرزندش را می کشید دارای ندیدن یوسف در میانشان طاقت فرسا تکان خورد و بر خویش لرزید و جویای اکنون یوسف شد، آن‌ها در پاسخ پدر گفتند: «پدر جان! در ترجمه بخش اوّل آیه،این احتمال نیز وجود داراست که معنای آیه اینگونه باشد:من از جانب آفریدگار می دانم غذایی که به جهت شما خواهند آورد چیست؟ تأویل خواب به معنای بیانِ باطن و شیوه ی تحقّق خواب است.«احادیث»جمع«حدیث» به معنای نقل ماجراست.از آنجایی که انسان رؤیای خود را به جهت دیگران نقل می کند،به خواب نیز حدیث گفته اند. 13-علم و سوق‌دهی و لیاقت یک فرد علاوه بر خویش او به جهت خانواده و خاندان او هم نعمت و موهبت الهی است. 2.چگونه روستا نفر در یک خیانت،هم رأی و هم ماجرا می شوند؟ 4-اولیای آفریدگار از یک خواب،آینده اشخاص را می بینند. 5-علوم با و علم های اهمیت و اهمیت را نباید به هر کس آموخت؛اوّل باید افراد لایق را گزینش کرد و آن‌گاه علم ها را در اختیار آن ها قرار داد. کهوری نژاد تاکید می نماید که بازیگر بایستی همین فرصتها را مغتنم بشمارد و از بابت حضور در چنین اثراتی به خویش ببالد و دشواریها را بر خود هموار سازد. 10-تحمّل حیله فرزندان علیه اخوی خود،سخت و درد آور است،لذا می بایست از آفریدگار برای تحمّل آن استمداد کرد. منزلت خزانهداری را گزینش کرد. و اینگونه پرودگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها(و سرنوشت امور)تو را با خبر می سازد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب کل می کند.همان نوع که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. همانا پرودگارت دانای حکیم است. 18-افشای اسرار و بعضی اخبار،ممکن میباشد گران تمام شود. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت یوسف اسدی فروش میلیاردی بیمه عمر.

مقاله مرتبط  عوارض ایکس بادی چیست - مطلب دقیق