آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

3.چگونه یوسف اهمیت بزرگواری از مجازات برادران خیانتکار خود،صرف حیث می کند؟ و من نفس خویش راتبرئه نمی کنم،چرا که نفس آدمی سوای تردید همواره به بدی فرمان می کند،مگر آن که پروردگارم رحم کند که همانا معبود من آمرزنده ی کریم است. 10-شیطان اساسی وعده ی توبه در آینده،راه گناه امروز را گشوده می کند. پدر که بی صبرانه انتظار ورود فرزندش را می کشید دارای ندیدن یوسف در میانشان طاقت فرسا تکان خورد و بر خویش لرزید و جویای اکنون یوسف شد، آن‌ها در پاسخ پدر گفتند: «پدر جان! در ترجمه بخش اوّل آیه،این احتمال نیز وجود داراست که معنای آیه اینگونه باشد:من از جانب آفریدگار می دانم غذایی که به جهت شما خواهند آورد چیست؟ تأویل خواب به معنای بیانِ باطن و شیوه ی تحقّق خواب است.«احادیث»جمع«حدیث» به معنای نقل ماجراست.از آنجایی که انسان رؤیای خود را به جهت دیگران نقل می کند،به خواب نیز حدیث گفته اند. 13-علم و سوق‌دهی و لیاقت یک فرد علاوه بر خویش او به جهت خانواده و خاندان او هم نعمت و موهبت الهی است. 2.چگونه روستا نفر در یک خیانت،هم رأی و هم ماجرا می شوند؟ 4-اولیای آفریدگار از یک خواب،آینده اشخاص را می بینند. 5-علوم با و علم های اهمیت و اهمیت را نباید به هر کس آموخت؛اوّل باید افراد لایق را گزینش کرد و آن‌گاه علم ها را در اختیار آن ها قرار داد. کهوری نژاد تاکید می نماید که بازیگر بایستی همین فرصتها را مغتنم بشمارد و از بابت حضور در چنین اثراتی به خویش ببالد و دشواریها را بر خود هموار سازد. 10-تحمّل حیله فرزندان علیه اخوی خود،سخت و درد آور است،لذا می بایست از آفریدگار برای تحمّل آن استمداد کرد. منزلت خزانهداری را گزینش کرد. و اینگونه پرودگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها(و سرنوشت امور)تو را با خبر می سازد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب کل می کند.همان نوع که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. همانا پرودگارت دانای حکیم است. 18-افشای اسرار و بعضی اخبار،ممکن میباشد گران تمام شود. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت یوسف اسدی فروش میلیاردی بیمه عمر.

مقاله مرتبط  بلیط پروازهای چارتر از روسیه به تاجیکستان هم اکنون در فروش رایگان است - اوستا