آیا انجام لیفت شقیقه رضایت بخش است؟

کسانی که در گوشه چشمشان پدیده ای به اسم پنجه عقابی دارند، می توانند کاندید مناسبی به جهت لیفت شقیقه باشند. در ليفت شقيقه صرفا قسمت بیرونی پیشانی گزینه جراحی قرار می گیرد و گوشه ابرو کمی به بالا حرکت مینماید و چروک سطحی اطراف چشم و پیشانی از میان خواهد رفت. شیوه SMAS یا لیفت شقیقه دارای کشیدن لایه میانی پایین پوست: در این شیوه در حیطه شقیقه برشهای کوچکی ایجاد شده و عضله سطحی پایین پوست به سمت بالا کشیده میشود. همین نخها در لیفت شقیقه خصوصا پوست های حیاتی بسیار پرکاربرد میباشند. طریق MACS یا لیفت شقیقه دارای کشیدن لایه زیاد عمیق تحت پوست: در همین شیوه نیز به عبارتی برشهای طرز قبل زده میشود. برای کمتر شدن عارضه ها جراحی لیفت شقیقه و بهتر شدن سرانجام گزینش جراح لیفت شقیقه ماندگاری اهمیت است. 10 روز آنگاه از جراحی لیفت شقیقه برای کشیدن بخیهها مراجعه فرمایید. اگر از طرز جراحی برای لیفت شقیقهها به کارگیری کردهاید، می بایست 10 روز آن‌گاه به جهت کشیدن بخیهها مراجعه کنید. فرد می تواند پس از انجام لیفت به راحتی فعالیتهای روزمره را انجام دهد. تا تعدادی روز بر بر روی صورت خود نخوابید و حتیالامکان سر را فراتر از حد معمول قرار دهید. اما جراحت لابهلای موها بوده و خانمها هم در کشور ایران شال یا روسری سر میکنند. همچنین افرادی که ابروهای آن ها در اثر کارداران ارثی یا این که ارتقا سن در گیر افتادگی شدید شده است. از آنجایی که گودی پایین دیده نشان دهنده ارتقاء سن است، بخش اعظمی از آقایان و بانوان به دنبال برطرف نمودن آن می باشند که بهترین روش معالجه قطعی فرو رفتگی تحت چشم، تزریق فیلر است. به ندرت پس از لیفت رخ اهمیت نخ مصرف داروی مسکن ضرورت پیدا میکند. لیفت شقیقه اصلی نخ یکی از روشهای بدون جراحی است، اصلی به کارگیری از نخهای PDO انجام میشود. استعمال از نخ ها به جهت لیفت شقیقه یک عدد از مورد های متداول می باشد که پیش از این درباره آن توضیح دیتا ایم. بخش اعظمی از اشخاص لیفت ابرو و لیفت شقیقه را اهمیت یکدیگر اشتباه میگیرند. همین کار حساس ساخت دگرگون سازی در ابروها و پیشانی، جذابیت چشمها را ارتقا داده زیبایی خاصی به چهره میبخشد. اهمیت اعتنا به هزینه بالا، عدم اثر گذاری مطلوب بر بهبود چینهای منطقه میان ابروها و پیشانی و احتمال آزاد شدن زودرس نخ یکطرف و ساخت غیرقرینگی شدید تا زمان آزادشدن طرف مقابل، کمتر سفارش میشود.

مقاله مرتبط  یکی از ساکنان Temurmalik 13 راس گاو را از هم روستایی خود