ارکستر جوانان اتحادیه اروپا به عنوان مارک فرهنگی سال شناخته شد

20/11/2020
ارکستر جوانان اتحادیه اروپا برنده جایزه بهترین نشان فرهنگی سال اروپا شد.

ریاست این ارکستر از سال 2015 به بعد واسیلی پترنکو انجام می شود ؛ نوازندگان جوانی از کشورهای اتحادیه اروپا در ارکستر حضور دارند. مراسم اهدای جوایز در پوتسدام برگزار شد. رقبای ارکستر جوانان بنیاد سالزبورگ موتزارتوم و موزه هانسای اروپا در لوبک بودند.

“Orpheus”

20/11/2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>