اسید فسفریک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

از در بین بردن پلاک ها و سفید نمودن دندان ها اساسی مشتقات فسفریک اسید انجام می شود. نمک های فسفات از اسید فسفریک به طور بزرگ در پاک کننده ها به تیتر builder آیتم استعمال قرار می گیرد. بعضا دیگر از نمک های آن نظیر پلی فسفات های سدیم، دی فسفات تترا پتاسیم و فسفات های کلسیم در مورد ها غیر کودی گزینه استعمال قرار می گیرد. برای شناسایی افزودنی های مواد غذایی حاوی فسفر، نظیر دی کلسیم فسفات، هگزا متا فسفات، سدیم فسفات و تری کلسیم فسفات، لیست مواد تشکیل دهنده را در بسته های غذایی بخوانید. در طی عملیات ایجاد همین اسید، سولفات کلسیم به رخ دی هیدرات یا این که فرم همی هیدرات رسوب می نماید و بدین ترتیب P2O5 حساس عیار 26-32٪ در دمای 70-80 درجه سانتیگراد و رسوب دی هیدرات تشکیل می شود و 40-52٪ P2O5 در دمای 90-110 رتبه ملازم اهمیت رسوب همی هیدرات تولید می شود. به تیتر نرم کننده آب، سدیم تری پلی فسفات دارای کلسیم و منیزیم یوند برقرار می نماید و تشکیل اجزا محلول را می دهد که کمپلکس یا این که کلیت می باشد. این مواد مهم صابون تشکیل رسوبات غیر قابل حل می دهند که موجب لکه بروی لباس ها در زمان شستشو می شوند. به کار گیری از اسید فسفریک به جهت ساخت مواد پاک کننده فسفات صنعتی. بیشتر گستره ترکیبات فسفر در ترکیب پاک کننده های جامد می باشد که سدیم تری پلی فسفات Na5P3O10 یکی از آنها می باشد. فسفات های آلی ترکیباتی می باشند که انرژی حتمی جهت بخش اعظم واکنش هایی که در سلول های زنده واقعه میافتند را مهیا می کند، بدین ترتیب خاک های غنی اصلی کودهای فسفاتی رویش گیاهان ارتقاء می دهد. کاربرد وسیعی در ایجاد کودهای کشاورزی فسفاته فروش اسید فسفریک در فارس دارااست . علاوه بر این، به تیتر ماده حفظ کننده عمل نیز می کند.بسیاری از موارد به کارگیری معمول از اسید فسفریک وجود دارد. استعمال این ماده موجب دادن طعم تندی به غذا می شود، و از آنجا که ماده شیمیایی حیاتی ایجاد انبوه می باشد، مهم قیمتی تحت و چگالی فراوان در بازار موجو می خرید اسید فسفریک ایرانی باشد. فسفریک اسید خوراکی به عامل بها پایین آن نسبت به دیگر طعم دهنده ها نظیر زنجبیل و اسید سیتریک (که از عصاره لیمو ترش lime جهت دادن طعم ترشی استفاده می کنند)، اصلی زیاد زیادی در تولید مواد خوراکی دارد. تری ناتریم فسفات Na3PO یک عدد از مواد گیرنده دشواری آب است. از پاک کننده های اسید فسفریک به جهت نرم کردن آب نیز به کار گیری میشود.

مقاله مرتبط  سطح آب در مخزن نورک به حداکثر میزان خود رسیده است