الكساندر ایلیچفسكی برنده جایزه “كتاب بزرگ” شد

رمان “نقاشی نیوتن” اثر الكساندر ایلیچفسكی برنده جایزه معتبر ادبی “كتاب بزرگ” شد. این مراسم در الکترو تئاتر استانیسلاوسکی برگزار می شود.

جایزه دوم را تیمور کیبیروف برای رمان “ژنرال و خانواده اش” به دست آورد و جایزه سوم – توسط شمیل ادیاتولین با رمان “لنین سابق”. جایزه “برای کمک به ادبیات” توسط میخائیل سسلاوینسکی ، رئیس سالهای زیادی از روسپچات دریافت شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>