الكساندر ایلیچفسكی برنده جایزه “كتاب بزرگ” شد

رمان “نقاشی نیوتن” اثر الكساندر ایلیچفسكی برنده جایزه معتبر ادبی “كتاب بزرگ” شد. این مراسم در الکترو تئاتر استانیسلاوسکی برگزار می شود.

جایزه دوم را تیمور کیبیروف برای رمان “ژنرال و خانواده اش” به دست آورد و جایزه سوم – توسط شمیل ادیاتولین با رمان “لنین سابق”. جایزه “برای کمک به ادبیات” توسط میخائیل سسلاوینسکی ، رئیس سالهای زیادی از روسپچات دریافت شد.

مقاله مرتبط  گرماش احساسات "سرنگی با آدرنالین" را تجربه کرد