امامعلی رحمان با دنیس مانتوروف در دوشنبه دیدار کرد

در این دیدار طرفین در خصوص طیف گسترده ای از موضوعات تعامل دو کشور در زمینه های امیدوار کننده تجاری و اقتصادی به ویژه در صنعت و اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری، همکاری فعال از طریق ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق آزاد اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

یکی از زمینه های امیدوارکننده و پربار روابط، همکاری در زمینه های معدنی، متالورژی، پالایش نفت، صنایع برق، نساجی، غذایی، دارویی و تولید مصالح ساختمانی بود.

اهمیت ایجاد سرمایه گذاری مشترک در صنعت نساجی، زنجیره تولید واحد، توسعه بخش فرآوری پنبه، چرم و پشم با مشارکت سرمایه گذاری ها و فناوری های روسیه مورد اشاره قرار گرفت.

در این دیدار طرفین در مورد سایر موضوعات مورد علاقه گفت وگوی مفیدی داشتند.

امامعلی رحمان با دنیس مانتوروف در دوشنبه دیدار کرد

ورود امامعلی رحمان با دنیس مانتوروف در دوشنبه ملاقات کرد اولین بار ظاهر شد اخبار تاجیکستان – Avesta.tj.