امامعلی رحمان با سردار بردی محمداف تلفنی گفتگو کرد

رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور ترکمنستان دوست را خطاب به رئیس‌جمهور ترکمنستان، درگذشت جناب اغول‌آباد اژه را به وی، همه بستگان و دوستانش تسلیت گفت.

پیش از این نیز مقام معظم رهبری در پیامی تلگرافی را به سردار بردی محمداف تسلیت گفتند.

مکالمه تلفنی امامعلی رحمان با سردار بردی محمداف اولین بار ظاهر شد اخبار تاجیکستان – Avesta.tj.

مقاله مرتبط  وزرای خارجه گفتگوی هند و آسیای میانه در مورد توسعه مشارکت منطقه ای