اکسپدیشن ویژه متخصصان و دانشمندان جوان کشورهای آسیای مرکزی آغاز شد – اخبار تاجیکستان

در 25 آوریل 2023، اکسپدیشن برای متخصصان و دانشمندان جوان از کشورهای آسیای مرکزی آغاز شد. این اکسپدیشن کار خود را با بازدید از موزه و قبرستان کشتی ها در شهر میناک جمهوری ازبکستان آغاز کرد و با بازدید از جریان رودخانه در کوه های بلند جمهوری تاجیکستان به پایان می رسد. این را مرکز مطبوعاتی صندوق بین المللی نجات دریای آرال گزارش داد.

اکسپدیشن ویژه متخصصان و دانشمندان جوان کشورهای آسیای مرکزی آغاز شد – اخبار تاجیکستان

این اکسپدیشن توسط کمیته اجرایی IFAS با حمایت برنامه منطقه ای USAID در زمینه منابع آب و محیط زیست بر اساس تصمیم هیئت IFAS مورخ 28 نوامبر 2022 به منظور ارتقای همکاری های منطقه ای با آشنایی دانشمندان و متخصصان جوان سازماندهی شد. در آسیای مرکزی با وضعیت زیست محیطی، اجتماعی و مدیریت آب و همچنین پیامدهای تأثیر منفی خشک شدن دریای آرال و تغییرات آب و هوایی در منطقه.

هدف این سفر آشنایی و کسب اطلاعات و همچنین دانش جدید در مورد فعالیت های ساختارهای مدیریت آب و بهره برداری از تاسیسات است. در این اکسپدیشن دانشمندان و متخصصان جوان در بخش های آب، انرژی، محیط زیست کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان کمیته اجرایی IFAS و همچنین عکاسان و خبرنگاران حضور دارند که به لطف مطالب دریافتی، یک محصول رسانه ای جالب ایجاد خواهند کرد.

این اکسپدیشن 12 روز به طول خواهد انجامید و در این مدت شرکت کنندگان از ایستگاه های سنجش، کانال ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ و سایر آب های واقع در قلمرو سه کشور حوزه آمودریا (جمهوری ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) بازدید خواهند کرد. تاجیکستان) توجه به این نکته حائز اهمیت است که این اکسپدیشن فرصتی را برای دانشمندان و متخصصان جوان فراهم می کند تا با فعالیت های جاری با هدف اطمینان از استفاده منطقی و کارآمد از منابع آب آشنا شوند.

جمع بندی این سفر در یک میز گرد در پایتخت تاجیکستان – شهر دوشنبه برگزار می شود.