باربری حمل بار به شهرستان قیمت آخر را از ما بگیرید!

در کنار ستون عقب دو پیشرانه توربوشفت قرار دارا هستند که هریک ۴۱۶۸ اسب بخار شفت را ایجاد می کنند. از بین ۷۰ شینوکی که RAF خریداری کرده بود بیش از ۶۰ فروند آنان هنوز هم در هم اکنون خدمترسانی هستند. شینوک یک بالگرد هوی لیفت طراحی شده برای ارتش هست هرچند به جهت کاربریهای غیرنظامی هم مورد به کار گیری قرار گرفته است که از گزاره آنها میتوان به حمل محمولههای سنگین و اشخاص در مسیرهای صعبالعبور اشاره کرد. هر پیشرانه مهم یک گیربکس است و شفتها به گیربکس ترکیبی در جلوی ستون عقب میروند. کاکپیت در بخش جلو قرار دارد و هر سمت بالگرد نیز یک درب تعبیه شده است. تیغهها از درون به یکدیگر متصل شدهاند و به این ترتیب هیچ وقت اهمیت یکدیگر بازخورد ندارند و هر روتور انحرافات روتور دیگر را بالانس میکند. همین بالگردها در طول روزگار تعمیر شدهاند و ارتقا یافتهاند و به این خاطر می باشد که RAF چهارده فروند دیگر از شینوک را در سال روان توصیه داده می باشد تا از سال ۲۰۲۶ وارد سرویس شوند. کلید برد شینوک و آنچه سبب تمایز این بالگرد از دیگر بالگردهای هوی لیفت میشود تیغههای روتور چرخشی و ایده سرراست تولیدش می باشد که مستضعف مهندسی پیچیده تسمه حمل بار خانگی نبوده است. ۱۸۰۰ کیلوگرم است که این میزان مقدار استاندارد حمل و نقل به شهرستان به وسیله نیسان وانت چک کردن میشود. قلاب مرکزی که مستقیماً از زیر درب بازشونده در کف قابلرؤیت هست ظرفیت ۱۱۷۹۳ کیلوگرمی دارد. احتمالاً شینوک او‌لین بالگردی هست که یک صدمین سالگرد تولد خویش را خواهد دید زیرا یک بالگرد عملیاتی است. ذیل بدنه نیز سه قلاب خارجی وجود داراست که میتوانند بهصورت جداگانه یا همراه باهم گزینه به کارگیری قرار گیرند. به جهت ورود به بخش داخلی می توان از رمپ هیدرولیکی در بخش عقب استعمال کرد. سوای وجود همین مناطق و استعمال از روتورهای اساسی می توان تمام بخش عقب شینوک را برای حمل محمولهها اختصاص داد. دو گروه از تیغههای سهتایی وجود دارند که یک گروه در بخش جلو و یک گروه در بخش عقب قرار گرفتهاند. هزینهای که پایانه اتوبوسرانی از شما به جهت ارسال وسایل میگیرد. همچنین به وسیله گونه های خودرو و تجهیزات بهروز خود در جابجایی توانسته یک باربری حرفهای و تخصصی باشد تا بتواند جابهجایی شما از تمامی مناطق جنوب تهران به شهرستان را نیز به جهت شما حساس نرخهای عادلانه و تصویب شده برای شما انجام دهد.

مقاله مرتبط  انواع پروتز سینه، ماندگاری، مزایا، عوارض و هزینه کاشت