بازداشت یک زن تاجیک در روسیه به دلیل دسیسه های قدیمی در خانه – اخبار تاجیکستان

یک شهروند 40 ساله از تاجیکستان که تحت عنوان اختلاس یا اختلاس توسط گروهی از افراد با توافق قبلی در لیست تحت تعقیب بین ایالتی قرار گرفته بود، در بوگری، استان ولوگدا، فدراسیون روسیه بازداشت شد.

به گفته بازرسان، از فوریه 2020 تا ژانویه 2021، زمانی که در منطقه سغد جمهوری تاجیکستان بود، زنی با یکی از دوستانش به توافق رسید و میوه‌های خشکی که به او سپرده شده بود را برای فرآوری اختصاص داد. از نظر روبل، خسارت به حدود 20 هزار رسید.

این زن بازداشت شد، اطلاعات به آغازگر جستجو تحویل داده شد. مشخص است که قبلاً شهروند در میدان دید پلیس قرار نمی گرفت.