بالرین گولی خمرایوا درگذشت

گولی خمرایوا هنرمند خلق ازبکستان در سن 76 سالگی درگذشت

گولی خمرایوا بالرین ازبکستانی در سن 76 سالگی درگذشت. درگذشت هنرمند خلق ازبکستان دختر رزاق خمرایف هنرمند خلق ازبکستان توسط نشریه پودربنو گزارش شده است.

گولی خمرایوا اولین بالرین تئاتر دولتی آکادمیک بولشوی به نام علیشیر ناوی بود، او نقش های اصلی را در تولیدات دن کیشوت، اسمرالدا، اسپارتاک، فواره باخچیرای و دیگران ایفا کرد. در اوایل دهه 2000، این هنرمند به عنوان یک طراح رقص، سپس رئیس مدرسه عالی رقص و رقص ملی شد.

مقاله مرتبط  آهنگ مورگنسترن با لیل پامپ شبکه های اجتماعی را متعجب کرد: "آیا او از این موضوع می داند؟"