بایگانیها دستگاه نیتروژن ساز – تجهیزات تعمیرگاهی نقی زادهتجهیزات تعمیرگاهی نقی زاده

دستگاه نیتروژن ساز از همین امکان برخوردار هست تا نیتروژن ایجاد شده را در باطن دستگاه ذخیره و سپس در محفظه آیتم لحاظ استعمال گردد. دستگاه نیتروژن ساز میتواند تغلیظی را اساسی % ۹۹.۹۹۹ انجام دهد و به همین برهان از بالاترین سطح تغلیظ برخوردار است. دستگاه مولد نیتروژن یا این که باد نیتروژن N2 مهم ورقه اکران LCD اهمیت قابلیت تزریق نیتروژن به باطن تایر بصورت دستی و خودکار می باشد همین دستگاه نیتروژن ساز بضاعت وکیوم هوای باطن تایر را هم دارا می باشد . دستگاه نیتروژن ساز صنعتی با دقت به خط تولید هوای فشرده، مرغوبیت مواد جاذب و رعایت استاندارد توانایی تولید نیتروژنی اصلی خلوص 95.5% تا 99.99% به رخ 24 ساعته را دارد. نیتروژنی که دستگاه نیتروژن ساز ایجاد مینماید دارای خلوص ۹۹ درصد میباشد. نکتهای که همواره میبایست به آن توجه شود همین هست که روند جذب ترکیبات گازی موجود در هوا به ترتیب از مواد اهمیت قطبیت فراتر شروع می‌گردد و آب،CO ، CO 2 و ترکیبات هیدروکربنی موجود در هوا زودتر از گازهای دیگر جذب مواد جاذب موجود در برجهای دستگاههای اکسیژن ساز و نیتروژن ساز میشوند. زمانیکه یکی از برج ها به اشباع می رسد نیاز به احیا دارد پس کار جدا سازی در مخزن دوم ادامه پیدا می نماید و فشار از مخزن اول برداشته می شود. طریق کارکرد دستگاه نیتروژن ساز به این شکل هست که هوای فشرده پس از گذشتن مراحلی که در ادامه به آن اشاره می شود وارد یک عدد از برج ها می شود. همان طور که گفتیم مولکول های نیتروژن اجازه ورود به مواد جاذب را ندارند و از برج خارج می شوند و سایر گازها و اکسیژن وارد ذرات کربن مولکولارسیو شده و حبس می شوند و این کار تا جایی که برج اشباع شود ادامه پیدا می کند. همین طرز از جزء‌جزء‌کردن نیتروژن دارای به کارگیری از فناوری PSA ( این فناوری به همین صورت عمل می کند که یک گاز معلوم را از ادغام تعدادی گاز جدا میکند.) شکل میگیرد. گاز نیتروژن به رخ مداوم در مخزن ذخیره می شود و در صورتی که احتیاج به فشار بیشتری بود، توسط کمپرسور ثانویه مجددا فشرده شده و آنگاه وارد مخزن میشود. مطمئن شوید مبداء تغذیه به عبارتی چیزی هست که در واحد N2 (220 ولت / 50 هرتز) ذکر شده است. پس از خاموش کردن واحد N2، جریان هوای فشرده ممکن هست کاهش فروش دستگاه نیتروژن ساز یابد. جریان N2 را برسی کنید. نشتی در سیستم را تحلیل کنید، در صورت وجود، نخست فشار سیستم را کاهش داده و نشتی را تعمیر کنید. دستگاه نیتروژن ساز از پاراگراف دستگاه هایی است که میتواند نیتروژن موجود در هوا را قطع کند. دستگاه نیتروژن ساز نوعی سیستم جهت جداسازی و غنیسازی نیتروژن از اکسیژن است و همین پروسه بوسیله موادی جاذب به نام کربن مولکولارسیو در فشارهایی خاص امکانپذیر میشود.

مقاله مرتبط  پوگاچوا در شعر رو به شوچوک کرد که کنسرت ها را از دست داد