بهترین هادی ها در مجارستان انتخاب خواهند شد

04/11/2023
دومین مسابقه بین المللی موسیقی به نام زولتان کودالی در دبرسن مجارستان که قرار است در پایان ماه اوت برگزار شود، به رهبری اختصاص دارد.

این مسابقه به یکصدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک، که به نام کلاسیک موسیقی مجارستانی نامگذاری شده است، و صدمین سالگرد نمایش برتر اراتوریو او “Psalm مجارستان” اختصاص دارد. به این مناسبت، به نامزدها پیشنهاد می شود که نه تنها کارهای ارکسترال، بلکه چندین اوراتوریو را نیز رهبری کنند. درخواست شرکت در مسابقه از 308 کنداکتور از 56 کشور دریافت شد که 38 نفر برای مرحله مقدماتی انتخاب شدند. ریاست هیئت داوران بر عهده رهبر ارکستر و معلم فنلاندی یورما پانولا است. مسابقه Zoltan Kodály برای نوازندگان تا 35 سال آزاد است.

“اورفیوس”

04/11/2023

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید