به این نوع دمپر موتوری نیز گفته می شود

2. اتوماتیک: به دمپر هایی که به امداد موتور الکتریکی یا پنوماتیکی فعالیت می نمایند و اکثر در تنظیم جریان هوا کاربرد دارا‌هستند دمپر های دمپر فریزر الکترواستیل اتوماتیک می گویند. بر اثر بسته شدن پره هیچ جور هوایی جریان نخواهد داشت.و خروجی هوا به طور کامل قطع فنرهای دمپر ورقه کلاچ میشود. زمانی که یک ارتقاء دما واقعه میافتد، دریچههای دمپر آتش بسته میشود. دمپرهای آتش تجهیزات در دست گرفتن آتش passive هستند که در سیستمهای گرمایشی، ونتها و تهویه هوای HVAC به مراد پرهیز از گسترش آتش به کار گیری میشوند. دمپرهای دو حالته که نیز به جهت موقعیت آتش و هم به جهت دود طراحی میشوند، این گونه از دمپرها به یک مرجع کنترل دمایی وصل میباشند و به وسیله یک نیرو محرکه خارجی توانایی باز و بسته شدن دارند. این دمپرها دقیقا مانند دمپرهای آتش طراحی شده اند حیاتی همین تفاوت که از پخش شدن دود حاصل از آتش نیز دوری می کنند. دمپرهای دو حالته به طور مختص به جهت محدود کردن جریان دود در یک ساختمان طراحی میشوند. به طور معمول این عمل توسط یک کانکشن حرارتی که در دمای فراتر از دمای گوشه و کنار ذوب می گردد واقعه میافتد. در نحوه برقی از یک موتور اکتواتور به خواسته باز و بست دمپر یا لوور به کار گیری میگردد که حیاتی توجه به ابعاد دمپر، اقتدار موتور انتخاب میگردد. به عبارتی دمپر یک برگه یا یک دریچه فلزی و یا این که پلاستیکی می تواند باشد که جریان هوا را به درون هواساز، نتورک دودکش، و یا این که هر جور تجهیزات در دست گرفتن میزان مرغوب بودن هوای دیگری ساماندهی کرده، مسیر آن را مسدود کند و یا جهت آن را تغییر دهد. دمپرها وسیله ای به جهت در اختیار گرفتن مقدار دبی هوا در شبکه ها و روزنه ها به شمار می آیند و نقش آن ها در کانال های هوا دقیقا مانند کارایی شیر آب در خطوط آبرسانی لوله ها است. به وسیله این فرآورده می توانیم دبی جریان هوای باطن کانال یا پشت دریچه های هوا را تهیه و تنظیم و یا این که انقطاع کنیم. اما در بعدها بزرگ، سازه به الزاماتِ فنی می بایست در آکسِ طولِ دمپر هوا ،”قید” یا این که “پُل” تعبیه نمود، تا طولِ تیغه های دمپر از میزان استاندارد خارج نشود و در اثر فشار هوا مبتلا تاب خوردگی و انحنا نشود. از دمپرهای صنعتی backdraft در اگزوزها و اینتیک هایی که بایستی در علیه جریان های برگشتی مقاومت کنند استعمال می شود. می بایست توجه نمود. به جهت مثال در دمپرهای آتش، می بایست بوشها و یاتاقانها تا حد ممکن مقاوم به حرارت باشند. در دمپرهای با پره معکوس در اختیار گرفتن دبی جریان هوا کلیدی توجه بیشتری انجام می گردد البته حجم هوای کمتری را در زمان هم اندازه منتقل مینماید و همچنین در موقعیت بسته به مهربانی جریان هوا را مسدود میکند. هنگام تعیین دمپرها می بایست به طراحی پرهها و زوایای خمش آن ها توجه کرد چرا که کلیدی تغییر جور پرهها جهت هوادهی و همینطور غوغا جریان قابل تغییر و تحول است. در عین حال، همین دمپرها به شکلی طراحی شدهاند تا به هوای جریان داده شده در جهت صحیح قابلیت عبور دیتا شود و نزدیک هنگامی که جریان هوا انقطاع شده باشد، به سرعت بسته میشوند تا از عبور هوا در سایر جهت ها دوری شود.

مقاله مرتبط  طوفان گرد و غبار دوباره در تاجیکستان