بوتا ایرویز آذربایجان اولین پرواز مستقیم به دوشنبه را انجام داد – اخبار تاجیکستان

هواپیمایی آذربایجان بوتا ایرویز اولین پرواز مستقیم را در مسیر باکو – دوشنبه – باکو انجام داد.

بوتا ایرویز آذربایجان اولین پرواز مستقیم به دوشنبه را انجام داد – اخبار تاجیکستان

هواپیمای بوتا ایرویز ساعت 10:00 به وقت محلی در فرودگاه بین المللی دوشنبه به زمین نشست. پیش بینی می شود با افزایش تعداد مسافران، پروازهای این مسیر در سه نوبت در هفته روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه انجام شود.