بومی تاجیکستان در تلاش برای واردات ماری جوانا به قزاقستان دستگیر شد – اخبار تاجیکستان

Polisia_kz با اشاره به سرویس مرزی KNB گزارش می دهد که او مواد مخدر را از طریق مرز دولتی از ازبکستان به جمهوری قزاقستان حمل می کرد.

یک سگ سرویس مواد ممنوعه را در ایست بازرسی کشف کرد که خود مظنون شهروند تاجیکستان است. در بازرسی از مردی که در جیب چپ شلوار و روی کمربندش بود، شیئی که شبیه مواد مخدر بود، پیدا کردند. بلافاصله مواد کشف شده برای بررسی ارسال شد. بر اساس این نتیجه مشخص شد که این ماده مخدر حشیش به وزن حدود 1 گرم است. در حال حاضر این واقعیت به موجب ماده 286 قانون جزایی جمهوری قزاقستان «قاچاق اقلام خارج شده از گردش یا اقلامی که گردش آنها محدود است» به ثبت رسیده است. مظنون در بازداشت است. تحقیقات در حال انجام است.