تاجیکستان و عربستان سعودی درباره همکاری های امنیتی – اوستا گفتگو می کنند

تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد مسائل همکاری در زمینه امنیت گفتگو می کنند

11 دسامبر 2020 ، ساعت 15:30

اوستا. Tj | 11.12.2020 | اکرم کریمی ، سفیر جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با معاون وزیر امور داخلی عربستان سعودی ، دکتر نصیر الدود ، دیدار کرد.

به گفته دپارتمان اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، در این نشست موارد اولویت همکاری دو کشور در زمینه تأمین امنیت و ثبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به طور خاص ، طرفین در مورد موضوعات همکاری در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و چالش های مدرن ، مانند تروریسم و ​​افراط گرایی گفتگو کردند.

طرفین بر آمادگی خود برای همکاری بیشتر سودمند متقابل با توجه به دستورالعمل های سران دو کشور و در چارچوب توافقات دوجانبه و چندجانبه تأکید کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>