تحقیقات درباره سرقت دام در جریان است – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کارمندان نهادهای امور داخلی در حال بررسی حقایق سرقت دام هستند.
بدین ترتیب ماموران پلیس آگاهی در جریان انجام عملیات جستجوی عملیاتی، مردی 41 ساله از اهالی منطقه سپیتامن را به ظن ارتکاب جرم سرقت دستگیر کردند.

نامبرده در تاریخ 8 آوریل 2023 حوالی ساعت 16:30 به صورت مخفیانه وارد ساختمان مسکونی مردی 41 ساله ساکن منطقه شد و در آنجا دو راس نشخوارکننده کوچک را دزدید و ناپدید شد.

خسارت وارده 3 هزار سامانی است.

در این مورد، یک پرونده جنایی با ماده 244 قسمت 2 قانون جزایی جمهوری تاجیکستان آغاز شد، تحقیقات ادامه دارد.

در یک مورد دیگر، یک ساکن 33 ساله محلی با مراجعه به ریاست وزارت امور داخله ولسوالی یاوان اظهار داشت که در فروردین 1392 فردی ناشناس با ورود به انبار ساختمان مسکونی وی، یک سر را به سرقت برده است. از احشام و ناپدید شد.

میزان خسارت 10 هزار سامانی بوده است.

در ادامه اقدامات عملیاتی – جست و جوی ماموران پلیس آگاهی دریافتند این جنایت توسط دو مرد 31 و 24 ساله ساکن محل انجام شده است.

تحقیقات در مورد این واقعیت در حال انجام است.

مقاله مرتبط  میخائیل پیوتروفسکی مدیر ارمیتاژ: "ارتباط مستقیم با هنر تبدیل به یک لوکس می شود"