تردد انواع وسایل نقلیه در بزرگراه خیابان سوخیلی متوقف می شود – اخبار تاجیکستان

محدودیت هایی از هشتم فروردین در بخشی از خیابان سوخیلی برای انواع حمل و نقل اعمال می شود.

اتوبوس شماره 81 و مینی‌بوس‌های شماره 1، 3، 5A، 30، 42، 52، 57، 58، 81 و 88 در خیابان‌های: Yuzhnaya، M. Kosimova، Firdavsi، N. Karabaev حرکت خواهند کرد.

این تغییر در ارتباط با تعمیرات و اتصال شبکه های مهندسی در جاده خیابان سوخیلی (به فاصله 0.4 کیلومتر) نصب شد.

در همین راستا، دستگاه اجرایی نیروی دولتی شهر دوشنبه از رانندگان وسایل نقلیه درخواست می‌کند تا ضمن رعایت الزامات علائم راهنمایی و رانندگی از معابر مجاور خیابان سوخیلی استفاده کنند.