تنها رهبر خارجی، رئیس جمهور قرقیزستان، برای جشن گرفتن روز پیروزی وارد مسکو می شود – اخبار تاجیکستان

ودوموستی به نقل از یک منبع دیپلماتیک و همکار، یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری، می نویسد، تنها رهبر خارجی، رئیس قرقیزستان، سادیر ژاپاروف، انتظار می رود از مراسم جشن به افتخار روز پیروزی در مسکو بازدید کند.

ژاپاروف در پایان ماه مارس برای جشن گرفتن روز پیروزی توسط معاون نخست وزیر الکسی اورچوک، که بر روابط بین المللی در دولت نظارت دارد، به روسیه دعوت شد. اورچوک با اعلام این دیدار گفت: «البته ما همیشه به یاد داریم که قرقیزستان چه سهمی در این پیروزی و دفاع از مسکو داشته است، این برای ما مقدس است.

در سال 2022، حتی یک رهبر یک کشور خارجی برای جشن گرفتن روز پیروزی به مسکو نیامد. کرملین گفت که از رهبران خارجی دعوت نکرده است. «این تاریخ سالگرد نیست. دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه در آن زمان گفت: این تعطیلات ما است، این یک تعطیلات مقدس برای کل روسیه و برای همه روس ها است.

در تعدادی از مناطق روسیه، در 9 می 2023، “به دلایل امنیتی”، آنها تصمیم گرفتند رژه را به افتخار روز پیروزی رها کنند. در مسکو و سایر شهرها مراسمی از “هنگ جاویدان” برگزار نخواهد شد.

مقاله مرتبط  اورگانت کارت ویزیت پوتین را با نیم میلیون روبل مسخره کرد