تولیدات تولیدی در تاجیکستان از 1.3 میلیارد دلار فراتر رفت – اوستا

حجم تولید در صنعت تولید در تاجیکستان از 1.3 میلیارد دلار فراتر رفت.

9 دسامبر 2020 ، ساعت 12:47

24اوستا. Tj | 09.12.2020 | حجم تولید در صنعت تولید در تاجیکستان برای ده ماه امسال بیش از 14.9 میلیارد سومونی (بیش از 1.3 میلیارد دلار) بوده است.

طبق آژانس آمار تحت ریاست جمهوری تاتارستان ، حجم تولید در صنعت تولید در این دوره 18.6٪ در قیمت های قابل مقایسه افزایش یافته است.

این رشد با افزایش تولید مواد غذایی – 28٪ ، محصولات نساجی و پوشاک – 21.1٪ و غیره فراهم شده است.

در همین حال ، تولید فرآورده های نفتی 21 درصد کاهش یافته است.

به یاد بیاورید که حجم تولیدات صنعتی در کل تاجیکستان در این دوره به بیش از 24.3 میلیارد سامونی (بیش از 2.1 میلیارد دلار) رسیده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>