داکت اسپلیت – قیمت داکت اسپلیت

هر سیستم داکت اسپلیت دست کم می بایست سالی یک توشه به وسیله یک تکنیسین رشته ای بررسی و سرویس شود تا بتواند به طور موثر کار کند. به طور کلی در داکت اسپیلت ها از هوای برگشت داخل هر واحد به کارگیری می شود تا راندمان کاری دستگاه بالا رود که همین امر موجب مصرف سوخت کمتر می شود. عالی میباشد بدانید که سرمایش و گرمایش در همین دستگاه به وسیله ی حرکت هوا در واحد داخلی (هواساز) کلیدی مکش هوای داخلی صورت می گیرد. کمپرسور قلب سیکل تبرید اهمیت مکش بخار خروجی مبرد از اواپراتور و متراکم نمودن بخار (همانند مالش دو دست که باعث تولید گرمایش می شود) گاز زیاد داغی را به کندانسور می فرستد که گاز داغ محل ورود به کندانسور با رابطه حساس هوای محیط اطراف که به جهت این گاز دمای خنکی است(دمای پشت بام یا این که بالکن در تابستان!!!!) تبدیل به مایع مبرد می شود درحال حاضر همین مایع پرفشار را بایستی به کمک وسایل انبساطی که در همین سیستم استفاده از لوله های رشته رشته مویین (در دستگاه های اصلی ظرفیت زیر و میانگین به کار گیری می شود) می باشد تقلیل (کاهش) فشار داد که با فشار اثبات در اواپراتور جریان یابد. ساخت اختلاف فشار بین طرفین پرفشار و اندک فشار سیستم ، به جهت این‌که مبرد بتواند پایین شرایطی که در فشار اندک اوپراتور تبخیر داکت اسپلیت خنک نمیکند شود. یکی از از مهمترین پارامترها در ایجاد وضعیت مناسب فیزیکی و نحوه انجام کار، تولید شرایط اثبات و استوار محیطی برای افراد می باشد. در همین دستگاه یک (هواساز در بالای سقف کاذب) قرار داده می شود و هوا را مستقیما و یا این که اهمیت استفاده از کانال های اجرا شده در همگی اتاق ها و فضاها توزیع می نماید. درضمن لوله کشی گرمایشی داکت اسپلیت از سقف می باشد و حجم لوله کشی آب گرم اهمیت استفاده از همین دستگاه کاهش می یابد. همانطور که گفته شد داکت اسپلیت ها مشابه کولرهای گازی هستند اما در سایزهای بزرگتر عرضه می شوند و یونیت های داخلی آن‌ها هم در تحت سقف های کاذب کارگزاری می شوند، البته اسپلیت هوای کلیه اتاق ها و سالن های متصل به خود را به یک میزان گرم یا این که سرد می کند.

مقاله مرتبط  ولادیمیر گوریکر گفت که چگونه ستاره ها را مجاب کرد "اپرا بخوانند" با غذاهای