در تورسون زاده پرونده جنایی علیه دو نفر به ظن کلاهبرداری تشکیل شد – اخبار تاجیکستان

مأموران کلانتری در جریان اقدامات عملیاتی-تجسسی مشخص کردند که در سال 1393 در زمان فعالیت وی به عنوان رئیس تعاونی بازرگانی عظام-ن، فردی 62 ساله ساکن شهرستان تورسون زاده، با کلاهبرداری از امانت 45 ساله وارد شده است. – باشنده قدیمی ولسوالی با دریافت 3 هزار دالر امریکایی در مقابل قول واگذاری تعاونی صنفی “عظمت ن” را به وی داده است اما پول دریافتی را صرف نیاز خود کرده است. وزارت امور داخله تاجیکستان گزارش داد.

پرونده جنایی علیه مظنون بر اساس ماده 247 قانون جزایی جمهوری تاجیکستان آغاز شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

همچنین پرونده جنایی بر اساس ماده 247 قانون جزایی جمهوری تاجیکستان برای یک جوان 25 ساله ساکن خجند تشکیل شد.

نامبرده از تاریخ 7 بهمن 1392 لغایت 13 فروردین 1392 با کلاهبرداری به اعتماد یک جوان 24 ساله ساکن شهر، 3 دستگاه خودروی بی ام و X6، اوپل زافیرا و اوپل آسترا را از وی خریداری کرده است. مبلغ 255 هزار دلار آمریکا پیش پرداخت، اما هنوز پول را پرداخت نکرده است.

بدین ترتیب، نامبرده در بهمن ماه سال 1392 با کلاهبرداری وارد امانت یک جوان 24 ساله ساکن منطقه ظفرآباد شد و مبلغ 60 هزار و 130 سامانی از وی دریافت کرد و قول داد پس از فروش خودرو وجه را به وی برگرداند، اما همچنان دارد. پول را پس نداد

هر دو پرونده در دست بررسی است.

مقاله مرتبط  تاجیکستان در صورت غیرفعال بودن در نوآوری دیجیتالی عقب خواهد ماند ، - نماینده WB