در دوشنبه ، اسناد مربوط به پروژه “بهبود سلامت مادران و کودکان” به امضا رسید – اوستا

اسناد مربوط به پروژه “بهبود سلامت مادران و کودکان” در دوشنبه امضا شد

1 دسامبر 2020 ، ساعت 15:02

اوستا. Tj | 01.12.2020 | امروز با مشارکت وزیر بهداشت و حفاظت اجتماعی تاجیکستان جمول الدین عبداللوزودا ، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در جمهوری تاجیکستان اسامه مککاوی و شرکای توسعه در چارچوب پروژه “بهبود سلامت مادران و کودکان در چهار منطقه منطقه ختلون جمهوری تاجیکستان” که با بودجه تأمین می شود بانک توسعه اسلامی سندی را امضا کرد.

طبق گفته وزارت بهداشت جمهوری تاجیکستان ، توافق نامه های چارچوبی و مالی بین دولت تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی برای اجرای پروژه فوق الذکر در سال 2019 توسط وزارت دارایی در سال 2019 امضا شد.

در عین حال ، مطابق توافق نامه های چارچوب ، دفاتر سازمان ملل متحد موظف به انجام فعالیت های توسعه حرفه ای و آگاهی عمومی هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>