دنیس ماتسوف به صحنه بازگشت

04/06/2023
کنسرت های فیلارمونیک مسکو که به یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد سرگئی راخمانینوف اختصاص دارد، به دلیل بیماری هنرمند خلق روسیه، دنیس ماتسوف، پیانیست، در روزهای 12 و 13 آوریل برگزار می شود.

همچنین گزارش شده است که شب مجلسی لغو شده با سه نفر راخمانینوف و عاشقانه های اجرا شده توسط باس تئاتر ماریینسکی میخائیل پترنکو، که قرار بود در 3 آوریل برگزار شود، در 25 می برگزار می شود.

پیش از این، ماتسویف به کووید مبتلا شد و به همین دلیل مجبور شد اجرای خود را تغییر دهد.

“اورفیوس”

04/06/2023

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید

مقاله مرتبط  جشنواره T در گالری Tretyakov