دوشنبه برای دانشجویان مؤسسه کنفوسیوس در TNU بورسیه تحصیلی فراهم کرد – اخبار تاجیکستان

در 14 آوریل، رویدادی به ارائه بورسیه تحصیلی برای دانشجویان در موسسه کنفوسیوس در TNU برگزار شد.

در این مراسم کوسیموف فرخ – مدیر مؤسسه کنفوسیوس از طرف تاجیکستان، لیو جیانوی – مدیر از طرف چینی، معلمان و دانشجویان مؤسسه کنفوسیوس، مؤسسات آموزش عالی، مهمانانی که به نمایندگی از شرکت های چینی حضور داشتند، حضور داشتند.

هدف از این رویداد ارائه بورسیه تحصیلی به دانشجویان مؤسسه کنفوسیوس در TNU است. امسال 20 دانشجوی این موسسه چنین نامزدی را دریافت کردند. به نامزدها هدایایی و گواهینامه های به یاد ماندنی اهدا شد.

لازم به ذکر است که علاقه به چین و زبان چینی در بین جوانان تاجیکستان به طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر، دو موسسه کنفوسیوس در تاجیکستان بیش از 2600 دانشجو و در چین بیش از 2800 دانشجو از تاجیکستان دارند. یک تخصص – زبان تاجیکی – در دانشگاه مطالعات خارجی پکن ظاهر شد.
به منظور تشویق دانشجویان ممتاز زبان چینی، سفارت چین امسال دیگر «بورسیه سفیر» ارائه نخواهد کرد.

مقاله مرتبط  سندلر راز اسلاوا زایتسف را فاش کرد: "او با یک عکس روی ناگلیژی را پوشاند"