دوشنبه به محبوب ترین مقصد خارجی فرودگاه چلیابینسک تبدیل شده است – اخبار تاجیکستان

از ابتدای سال جاری، دوشنبه، به استثنای مسکو، محبوب ترین مقصد برای پرواز از فرودگاه چلیابینسک بوده است. این اطلاعات توسط URA.RU با ارجاع به داده های سرویس آنلاین OneTwoTrip ارائه شده است.

گزارش شده است که در بین مقاصد خارجی، حدود 35 درصد از مسافران از بندر هوایی چلیابینسک به پایتخت تاجیکستان می روند. اغلب آنها مهاجران کارگری هستند. ارزان ترین پروازها در این جهت حدود 11 هزار روبل هزینه دارد.

در میان سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع، پروازهای مکرر از چلیابینسک به اوش قرقیزستان وجود دارد. این 20 درصد از پروازهای خارج از کشور است. ایروان (ارمنستان) – 10.7 درصد، آستانه – 8.8 درصد و استانبول – 7.0 درصد هستند.