دوشنبه میزبان نشست شورای برق آسیای مرکزی – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی شرکت بارکی توجیک OJSC، در تاریخ 3 تا 5 می 2023، سی و نهمین نشست شورای هماهنگی برق آسیای مرکزی (CAEC) در دوشنبه برگزار شد.

در این نشست روسای صنایع انرژی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و CDC “انرژی” حضور داشتند. نمایندگان قرقیزستان در شورا به صورت آنلاین شرکت کردند.

مهندسان برق کشورهای آسیای میانه مهم ترین طرح ها را با هدف همکاری های بیشتر مورد بحث و بررسی قرار دادند و در خصوص استفاده یکپارچه و منطقی از منابع سوخت، انرژی و آب در منطقه تصمیم گرفتند.