دوشنبه و تهران در مورد وضعیت فعلی همکاری – اوستا گفتگو کردند

دوشنبه و تهران در مورد وضعیت فعلی همکاری گفتگو کردند

10 دسامبر 2020 ، ساعت 15:02

04اوستا. Tj | 10.12.2020 | در آستانه تاجیکستان و ایران در مورد وضعیت فعلی همکاری های دوجانبه ، از جمله در زمینه های تجاری ، اقتصادی و فرهنگی گفتگو کردند.

در تاریخ 9 دسامبر ، یک جلسه آنلاین کمیته برای بررسی نحوه اجرای تصمیمات سیزدهمین نشست تاجیک – ایران کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی ، تجاری ، فنی و فرهنگی برگزار شد.

جلسه این کمیته به ریاست مشترک معاون وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان نظر نظرزودا و معاون وزیر انرژی ایران محمدعلی فراخناکیان برگزار شد.

به گزارش دپارتمان اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ، طرفین وضعیت فعلی همکاری بین تاجیکستان و ایران را در زمینه های مختلف بررسی کردند.

آنها همچنین در مورد اقدامات ویژه ای برای تقویت تعامل تجاری ، اقتصادی و فرهنگی دوجانبه سودمند توافق کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>