دیانا آربنینا گفت که قصد ندارد روسیه را ترک کند

دیانا آربنینا گفت که قصد ندارد روسیه را ترک کند

رهبر “تک تیراندازان شب” دایانا آربنینا گفت که قصد ندارد روسیه را ترک کند

دیانا آربنینا، خواننده گروه تک تیراندازان شب، از رسانه ها و کانال های تلگرامی خواست تا اطلاعات نادرست درباره او و فعالیت هایش منتشر نکنند.

آربنینا در تفسیری به تاس تاکید کرد که در کنار شنوندگان خود می‌ماند و در مورد جعلی‌های “کانال‌های نامفهوم تلگرامی” که سعی در فریب دادن مردم دارند و خیال‌پردازی‌های آنها را به عنوان اظهارات خود می‌پندارند، اظهار نظر نمی‌کند.

این هنرمند همچنین افزود که در روسیه زندگی می کند و وضعیت فعلی را با شهروندان کشورش در میان می گذارد. او از “عاشقان تیتر” خواست که به حقایق و گفتار مستقیم او تکیه کنند و نه خیال بافی.

پیش از این، چندین سالن کنسرت در شهرهای مختلف روسیه، اجرای آربنینا را لغو کردند، اما طبق قول برگزارکنندگان، در نالچیک، روستوف-آن-دون، کراسنودار، ولگوگراد و مسکو کنسرت هایی برگزار می شود.