دیدار رئیس جمهور با فرستاده ویژه رئیس جمهوری کره – اخبار تاجیکستان

به تاریخ 15 می در کاخ ملت، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – رهبر ملت، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری کره، دبیر ارشد استراتژی آینده را پذیرفت. جنگ سنگمین، دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان گزارش داد.

گزارش شده است که در این دیدار وضعیت و چشم انداز همکاری بین تاجیکستان و جمهوری کره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امامعلی رحمان رئیس دولت خاطرنشان کرد که تاجیکستان از توسعه روابط دوجانبه با جمهوری کره بسیار قدردانی می کند. گسترش روابط با کره یکی از جهت گیری های مهم سیاست خارجی کشورمان است.

در این دیدار روابط تاجیکستان و کره در چارچوب سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها و نهادهای مالی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توجه ویژه ای به نقش مجمع همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره به عنوان یک پلت فرم مهم برای همکاری می شود.

تقویت همکاری ها در راستای اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقتصادی، ایجاد بنگاه های صنعتی مشترک و فرآوری محصولات کشاورزی جهت سودمندی برای هر دو کشور خوانده شد.

در این دیدار طرفین در خصوص سایر موضوعات مورد علاقه نیز گفت وگوی مفیدی داشتند.