دیدار سیروج الدین مهرالدین با معاون وزیر منابع آب جمهوری خلق چین – اخبار تاجیکستان

سیرو الدین محرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 25 آوریل 2023 با تیان سوبین معاون وزیر منابع آب جمهوری خلق چین دیدار کرد.

در این دیدار طرفین وضعیت و چشم انداز توسعه همکاری های تاجیکستان و چین در بخش آب و انرژی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

طرفین به تقویت بیشتر همکاری بین دو کشور در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای در مورد مسائل جهانی آب، تغییرات آب و هوا و توسعه انرژی سبز توجه ویژه ای داشتند.

دیدار سیروج الدین مهرالدین با معاون وزیر منابع آب جمهوری خلق چین – اخبار تاجیکستان