رئیس جمهور موزه پوشکین ایرینا آنتونوا درگذشت

موزه گفت ، هنرمند ارجمند RSFSR ، رئیس موزه هنرهای زیبا دولتی پوشکین ، ایرینا آنتونوا در 99 سالگی زندگی خود درگذشت.

آنتونوا از سال 1961 تا 2013 به عنوان مدیر موزه کار می کرد. در سال 2013 ، وی به عنوان رئیس موزه افتخاری دریافت کرد. او برنده جایزه دولتی فدراسیون روسیه ، دارنده لژیون افتخار ، فرمانده نشان افتخار جمهوری ایتالیا است و جوایز بسیاری دیگری نیز دارد.

آنتونوا نمایشگاه های بین المللی بسیاری را در روسیه ترتیب داد ، نقاشی های داوینچی ، مودیلیانی و پیکاسو و همچنین مالویچ ، کاندینسکی ، شاگال و دیگر هنرمندان مشهور را به کشور آورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>