رئیس دولت در یک برنامه فرهنگی در پارک فورونگ در شیان شرکت کرد – اخبار تاجیکستان

امامعلی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان شامگاه 18 مه در برنامه فرهنگی نمایشی، مراسم افتتاحیه «سال فرهنگ و هنر آسیای مرکزی-چین» و جشنواره فرهنگ جوانان آسیای میانه شرکت کرد. – چین در پارک فورونگ در شهر شیان، جمهوری خلق چین، به گزارش سرویس مطبوعاتی سران کشورها.

امامعلی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و دیگر سران کشورهای آسیای میانه مورد استقبال گرم و صمیمانه رئیس جمهوری خلق چین شی جین پینگ و همسرش خانم پنگ لیوان قرار گرفتند.

پس از پایان مراسم عکاسی، به مناسبت آغاز سال فرهنگ و هنر آسیای میانه چین و جشنواره فرهنگ جوانان، برنامه فرهنگی رنگارنگ نمایشی به سران کشورهای آسیای میانه و چین اهدا شد. آسیای مرکزی – چین