ساختمان مرکز موقعیت های اضطراری (CES) تجدید شد (فیلم) – اوستا

ساختمان مرکز موقعیت های اضطراری (CES) به روز شد (فیلم)

8 دسامبر 2020 ، 12:15

اوستا. Tj | 08.12.2020 | نجاتگران کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی (CES) تاجیکستان در یک ساختمان بازسازی شده و کاملاً مجهز کار خواهند کرد.

روز قبل ، در دوشنبه ، مراسمی برای بهره برداری از ساختمان تازه بازسازی شده دپارتمان جمهوری خواه خدمات تخصصی جستجو و نجات CoES برگزار شد.
https://www.youtube.com/watch؟v=azREjUgKq3U

مقاله مرتبط  مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی