سازوکار چین و آسیای مرکزی تشکیل تدریجی جامعه نزدیکتر در منطقه را فراهم می کند – اخبار تاجیکستان

رشید علی اف، استاد آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، در مصاحبه با روزنامه مردم، در مورد اهمیت نشست چین و آسیای مرکزی، اهمیت ابتکارات شی جین پینگ، رئیس جمهور چین صحبت کرد. برای جامعه جهانی و توسعه پویا روابط چین و تاجیکستان.

به گفته ر.علیموف، ایجاد قالب جدیدی از تعامل، یعنی سازوکار نشست‌های چین و آسیای مرکزی در سطح سران کشورها، روند شکل‌گیری تدریجی جامعه نزدیک‌تر در این منطقه را تضمین می‌کند. بر برنامه های توسعه مشترک بلندمدت تأثیر مثبت می گذارد. به لطف روابط عمیق و سازنده بین رهبران کشورهای همسایه، گفتگوی برابر و محترمانه متقابل بر اساس اعتماد متقابل صادقانه و همکاری متقابل سودمند ایجاد شده است.

تاجیکستان اولین کشوری بود که در سال 2014 رسما از ابتکار رئیس جمهور چین شی جین پینگ “یک کمربند، یک جاده” حمایت کرد و از ترویج مشترک آن حمایت کرد. از اوج مسیر طی شده، می توان ادعا کرد که این ابتکار با خود منفعت متقابل ملموسی به همراه داشت و ساخت زیرساخت های مدرن توسعه اقتصاد ملی را تضمین کرد و دسترسی کالاهای تاجیکستان را به بازارهای بین المللی باز کرد. برای تاجیکستان و همچنین سایر کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی، مشارکت در اجرای این طرح از اهمیت حیاتی برخوردار است. در واقع، ابتکار یک کمربند و یک راه، چین و کشورهای آسیای مرکزی را حتی بیشتر به هم نزدیک کرد، در عمل مکمل اقتصاد آنها را تضمین کرد و گفت و گوی بین تمدنی بین آنها را گسترش داد.

به گفته علی اف، چین با ارائه ابتکار عمل در زمینه توسعه جهانی، ابتکار در زمینه امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی، بار دیگر نقش خود را به عنوان یک قدرت جهانی، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داده است. به عهده گرفتن مسئولیت خود برای صلح، امنیت و توسعه در سیاره ما.

رشید علی اف در سال های 1992-1994 به عنوان وزیر امور خارجه تاجیکستان و در سال های 2005-2015 سفیر تاجیکستان در جمهوری خلق چین بود. وی خاطرنشان کرد: تاجیکستان و چین طی 31 سال همکاری، با تلاش مشترک توانسته اند مسیری معادل یک قرن را طی کنند و در سیاست خارجی مدرن خود، روابط دو کشور را در اولویت قرار دهند. در دهه گذشته، گفتگوهای سیاسی ویژگی شدید و همه کاره ای پیدا کرده است، به طور قابل توجهی غنی شده و به طور فعال توسعه پویا روابط تاجیکستان و چین را تحریک کرده است.

علی اف همچنین گفت که مکانیسم های گفت و گوی چند سطحی ایجاد شده در زمینه های مختلف همکاری، پاسخ انعطاف پذیر و سریع و حل موفقیت آمیز مسائل نوظهور را امکان پذیر می کند. همه اینها مؤلفه های موفقیت و دستاوردهایی است که توسعه پویا روابط دوجانبه را تضمین می کند.

در پایان سال گذشته اولین کارگاه لو بان در منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان افتتاح شد. به گفته علی اف، افتتاح کارگاه لو بان یک رویداد مورد انتظار برای تاجیکستان است و می تواند به نمونه اولیه “جعل” پرسنل ملی برای شرکت های آینده تبدیل شود. انتقال صنعت تاجیکستان به مسیرهای فناوری جدید نیازمند متخصصان بسیار ماهر است. کارگاه لو بان می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

چین به عنوان لوکوموتیو توسعه اقتصادی جهان، کمک های فداکارانه موثری به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. خواه در مورد پروژه های کمربند و جاده، فقرزدایی یا دستور کار آب و هوا باشد. ابتکارات چینی همیشه با گام های عملی دنبال می شود. پشت کلمه – عمل این ارزش آنهاست.