شانزدهمین المپیاد بین المللی “پل چین” امروز در موسسه کنفوسیوس در TNU برگزار شد – اخبار تاجیکستان

در این مراسم گافرزودا ایلز، معاون روابط بین‌الملل TNU، مدیران مؤسسه کنفوسیوس در TNU کوسیموف فرخ و لیو کیان‌وی، و همچنین وانگ فی، دبیر سفارت‌های چین در تاجیکستان و دیگران حضور داشتند.

المپیاد قسمت پایانی است که 8 برنده را گرد هم می آورد که یکی از آنها فرصت رفتن به چین را پیدا می کند.

در این خزنده، ابوعلی سینوزودا، دانشجوی موسسه کنفوسیوس در TNU، چنین افتخاری را دریافت کرد.

لازم به ذکر است که علاقه به چین و زبان چینی در بین جوانان تاجیکستان به طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر، دو موسسه کنفوسیوس در تاجیکستان بیش از 2600 دانشجو و در چین بیش از 2800 دانشجو از تاجیکستان دارند. یک تخصص – زبان تاجیکی – در دانشگاه مطالعات خارجی پکن ظاهر شد.