“شرک” به عنوان یک گنجینه ملی ایالات متحده شناخته شده است

کتابخانه کنگره لیستی سالانه از 25 فیلم را در فهرست آثار ملی ثبت ملی منتشر کرده است. به گزارش ورایتی ، در بیانیه مطبوعاتی مشخص شده است که 9 فیلم از این لیست توسط زنان و هفت فیلم توسط کارگردانانی غیر پوست سفید کارگردانی شده اند.

لیست 2020 شامل شوالیه تاریکی کریستوفر نولان ، شرک ، نارنجی یک ساعته استنلی کوبریک و قفل دردناک کاترین بیگلو است.

در مجموع ، لیست کتابخانه کنگره ، که از سال 1989 تشکیل شده است ، شامل 800 نقاشی است. شرط ورود به ثبت نام سن فیلم است – حداقل 10 سال ، “باران” یادداشت می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>