شیرهای فشار شکن (آموزش ویدئویی 4 نوع اصلی و 9 مورد از مزایا و معایب)

به علاوه، تبدیل های مورد استفاده می بایست از گونه غیر نیز مرکز بوده و به جور ای کارگزاشتن شوند که شکم آن ها به سمت بالا بوده و از انباشتگی کندانس در پشت آن ها در روزگار خاموشی خودداری شود. کارگزاری شیر بزرگتر از میزان آیتم نیاز، که در صنعت های فراوان همگانی است، به هیچ تیتر به جهت هیچ یک از اشکال شیرهای در دست گرفتن پیشنهاد نمی شود. این شیر بضاعت در دست گرفتن جریان های بالا را داشته. در دیگر شیر های فشار شکن فشار خروجی به نسبت فشار محل ورود تنظیم می شود و هیچ قطعه تهیه کننده ای مثل پایلوت در آن ها تعبیه نشده است. در انتها، شایان ذکر است در صورتیکه تجهیزات کارگزاری شده در ذیل دست شیرهای فشارشکن قابلیت تحمل فشار ورودی به شیر را نداشته باشند، باید از شیر اطمینان مناسب در خروجی شیرها یا بر بر روی خود تجهیزات بهره موفقیت تا از تجهیزات در برابر ارتقاء نامتعارف شیر فشار شکن سمپاش فشار مراقبت شود. به دلیل این‌که بخش اعظم مشکلات شیرهای فشارشکن ناشی از ورود بخار مرطوب و ذرات فلزی موجود در لوله ها می باشد، لذا بایستی یک از یک سپراتور (Separator) بخار به ملازم یک صافی مجهز به توری ریز (100) در قبل از شیر فشارشکن بهره برد. شیرهای فشارشکن پایلوت دار در ساختمان سازی، تجهیزات تهویه هوا و آبیاری گزینه استفاده قرار می گیرند. شیر بزرگتر از حد نیاز در دستکم بازشدگی فعالیت خواهد کرد و نتیجتا تحت خوردگی شدید مکانیکی (Erosion) قرار خواهد گرفت. آیتم استعمال قرار میگیرند. مزیت استعمال از همین شیرها شامل آسانی و راحتی در بهره برداری از شبکه و خطوط انتقال ، حذف هزینه های مضاعف خرید کردن زمین و ساخت مخازن فشار شکن می باشد و همینطور موجب پرهیز از هدر رفتن سیالات می شود. به مزایای شیر فشارشکن میتوان مواردی زیرا نصب و محافظت آسان یا این که هزینه مناسب را بیشتر کرد. از طرفی فشار مناسب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ بار هست و فشارهای بالای چهار توشه بسیار آزار دهنده و موجب مشکلات و فساد میباشد. شیر اطمینان گزینه نظر می بایست بضاعت تخلیه حداکثر دبی بخار عبوری از شیر فشارشکن را در نقطه تهیه و تنظیم شیر فشار شکن کمپانی میراب خویش داشته باشد. مطابق استاندارد ASME فشار تنظیمی شیر اطمینان برای تجهیزاتی که تا فشار psi 70 کار می کنند می بایست psi 5 فراتر از حداکثر فشار کارکرد تجهیزات بوده و همین فشار به جهت مصرف کننده های بخار اهمیت فشار کاری دربین psi 70 تا psi 1000، نهایتا 10% بخش اعظم از حداکثر فشار کاری تجهیزات در حیث گرفته شود.

مقاله مرتبط  دیدار روسای ادارات وزارت کشور از شرکت کنندگان در جنگ بزرگ میهنی - اخبار تاجیکستان