شیروینت در مورد وضعیت بهداشتی پس از بیمارستان گفت: “من خسته شدم ، وقت آن است که به محل کار خود بروم.”

مدیر هنری تئاتر طنز از ویروس کرونا بهبود یافت

الكساندر شیروینت افسانه ای ، بازیگر و مدیر هنری تئاتر طنز ، از بیمارستان 52 ترخیص شد. او به همراه همسرش در آنجا بستری شد ، هر دو به ویروس کرونا مبتلا شدند. الكساندر آناتولیویچ اولین اظهار نظر خود را پس از بهبودی به ما داد.

– بس ، خسته. وقت آن است که به محل کار برویم ، – شیروینت گفت: “MK” ، وقتی به خانه رسیده بود.

این هنرمند 86 ساله امروز از درمانگاه آزاد شد. وضعیت بهداشت طبیعی است. همسر الكساندر آناتولیویچ تأیید كرد: “در غیر این صورت ما ترخیص نمی شدیم.” “ما بسیار خوشحال هستیم ، ما به سرعت روی پاهایمان قرار گرفتیم.”

مقاله مرتبط  ماسلیاکوف به پیام های مربوط به بسته شدن KVN