شی جین پینگ خواستار نوسازی سیستم صنعتی و توسعه باکیفیت جمعیت شد – تاجیکستان نیوز

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز جمعه بر لزوم تسریع در شکل گیری یک سیستم صنعتی مدرن مبتنی بر اقتصاد واقعی و ترویج مدرنیزاسیون به سبک چینی مبتنی بر توسعه جمعیت با کیفیت بالا تاکید کرد.

شی جین پینگ که همچنین دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس شورای نظامی مرکزی است، این خبر را هنگام ریاست بر اولین نشست بیستمین کمیسیون امور مالی و اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که ریاست آن را بر عهده دارد، اعلام کرد.

همانطور که شی جین پینگ خاطرنشان کرد، یک سیستم صنعتی مدرن اساس مادی و فنی یک دولت مدرن است. تمرکز توسعه اقتصادی باید بر اقتصاد واقعی باشد تا زمینه مادی قوی برای چین برای دستیابی به دومین «هدف قرن» فراهم شود.

به گفته رئیس جمهوری خلق چین، توسعه جمعیت مهم ترین موضوع در رابطه با جوان سازی بزرگ ملت چین است. باید تلاش کرد تا کیفیت کلی جمعیت بهبود یابد و توسعه باکیفیت جمعیت به ستون مدرنیزاسیون به سبک چینی تبدیل شود.

دیگر رهبران ارشد چین، از جمله لی کیانگ، کای چی و دینگ ژئوکسیانگ در این نشست شرکت کردند. در این مراسم آیین نامه کار کمیسیون و دفتر آن تصویب شد.

به گفته شرکت کنندگان در این نشست، برای ساختن یک سیستم صنعتی جامع، پیشرفته و ایمن، چین باید با استفاده از قابلیت های انقلاب علمی و فناوری جدید مانند هوش مصنوعی، با الزامات همزیستی هماهنگ انسان ها سازگار شود. و طبیعت، حفظ و تقویت مزایای سیستم صنعتی تمام عیار و ظرفیت کمکی قدرتمند خود، به ادغام مؤثر عوامل نوآوری جهانی و تحریک توسعه هوشمند، سبز و یکپارچه صنعت کمک می کند.

شرکت کنندگان در این نشست بر تعهد به توسعه یکپارچه سه بخش اقتصاد، تحول و نوسازی صنایع سنتی و نیز باز بودن و همکاری تاکید کردند.

شرکت کنندگان گفتند که چین باید سیاست صنعتی خود را برای مرحله جدید توسعه بهینه کند و ایمنی صنعتی را در اولویت قرار دهد و خواهان طراحی بیشتر در سطح بالا در زمینه های دارای اهمیت استراتژیک و هماهنگی سیاست های صنعتی شد.

شرکت کنندگان در این نشست خاطرنشان کردند: نقش غالب بنگاه‌ها در حوزه نوآوری علمی و فناوری باید با سازوکارهای نهادی تضمین شود و همچنین باید به گسترش کاربرد فناوری‌ها در تولید غلات توجه بیشتری شود.

آنها خواستار استفاده کامل از مزیت های بازار فوق بزرگ با تلاش برای ادغام راهبردهای گسترش تقاضای داخلی و توسعه نوآورانه و ترویج باز بودن و همکاری در زمینه زنجیره های ارزش شدند.

در این نشست بر اهمیت ارتقای ایجاد بنگاه های اقتصادی در سطح جهانی در کشور و شناخت ارزش کارآفرینان برجسته تاکید شد.

همانطور که در این نشست اشاره شد، چین در حال حاضر روند کاهش نرخ زاد و ولد، پیری جمعیت و تمایز منطقه ای در تغییر جمعیت را تجربه می کند.

در این راستا لازم است برای بهبود استراتژی توسعه جمعیتی در عصر جدید، درک واقعیت های جدید توسعه در حوزه جمعیتی، انطباق با آنها و جهت دهی به این روند، ارتقای کیفیت کلی جمعیت، حفظ و نگهداری تلاش شود. شرکت کنندگان در جلسه خاطرنشان کردند که سطح مناسبی از باروری و جمعیت وجود دارد.

کشور نیاز به تسریع در شکل گیری نیروی انسانی مدرن با کیفیت خوب و کمیت کافی، با ساختاری بهینه و توزیع معقول دارد تا توسعه باکیفیت جمعیت، مبنای اجرای مدرن سازی به سبک چینی باشد. در این نشست، چین به تعمیق اصلاحات آموزشی و بهداشتی، ایجاد یک سیستم قابل اعتماد اقدامات برای حمایت از باروری، توسعه یک سیستم فراگیر از خدمات مراقبت از کودکان، کاهش بار خانواده های مرتبط با تولد، تربیت و آموزش کودکان، ارتقای ساختمان ادامه خواهد داد. جامعه ای دوستدار کودک و تحریک رشد بلندمدت و متوازن جمعیت.

در این نشست همچنین بر اهمیت کار بر روی توسعه منابع انسانی، تثبیت مشارکت نیروی کار و بهبود کارایی استفاده از منابع انسانی تاکید شد.

این کشور در نظر دارد به طور فعال به مشکلات پیری جمعیت پاسخ دهد، ساخت سیستم خدمات پایه برای سالمندان را ترویج کند، “اقتصاد نقره ای” را توسعه دهد و توسعه سیستم بیمه بازنشستگی چند لایه و چند ستونی را تسریع بخشد.

شرکت کنندگان در این نشست خاطرنشان کردند که چین به طور مؤثرتری روابط بین جمعیت، اقتصاد، جامعه، منابع و محیط زیست را هماهنگ می کند، ساختار جمعیت را بهینه می کند و توسعه با کیفیت بالا را ارتقا می دهد.