ضبط ماشین – 15 مدل پخش ماشین از بهترین مارک های [2022]

درصورتیکه ضبط خودرو شما خاموش نمیشود، روند زیر را طی نمایید تا هر خلل پنهانی را از بین بردن کنید. نوع اول این پخشکنندهها فقط مکان نما و AUX را به عنوان محل ورود دریافت می کنند و شما نمیتوانید از سیدی برای شنیدن موسیقی به کار گیری کنید. ضبط بعضی از ماشینها طوری طراحیشدهاند که به جهت مدت مشخصی روشن بمانند، پس بلافاصله خاموش نمیشوند. در بدترین و سختترین حالت، می بایست سیمهای برقی که به ضبط وصل هستند را آنالیز کرده و مشاهده کنید کدامیک از آنان موقع روشن ضبط خودرو هنزو بودن خودرو برقدارند. اگر ضبط را سپس از خریداری اتومبیل نصبکردهاید و همین نقص‌ دقیقاً از زمان کارگزاشتن پیشآمده، احتمالاً اهمیت یک انواع در سیمکشی مواجه هستید. درصورتیکه چراغ سقف خاموش نمیشود، احتمالاً اشکال از سوییچ اتومبیل است. خوب تر از مارک های اعتبار به کار گیری کنید. اولین گزیده که راجع به آن صحبت خوا‌هیم کرد هدیونیت یا این که ضبط مانیتور دار نام دارد؛ هدیونیت در واقع یک کنسول حساس میباشد که کاست، سی دی و پورت های متفاوت در داخل آن قرار می گیرند و همینطور به همین نکته دیدنی توجه داشته باشید که در دوران های دیر باز هدیونیت ها فراوان معمولی و سنگین بودند البته حساس گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی میزان وزن هدیونیت ها تا حد زیادی کمتر پیدا کرد و نمایشگر رنگی هم به آنها طولانی تر شد.از دیگر قطعات اساسی و اساسی سیستم پخش خودرو می قدرت به اسپیکر یا بلندگو هم اشاره کرد؛ به طور کلی وظیفه اهمیت اسپیکر به این رخ هست که صدای خروجی را به وسیله ضبط اتومبیل پخش می کند.اسپیکرها حساس دو مدل کواکسیال و کامپوننت هستند و همچنین به این نکته توجه داشته باشید که تمامی باندها از حیث شکل به دو جور دارای گرد و بیضی تقسیم می شوند که در ادامه این بخش اکثر راجع به آن‌ها صحبت خوا هیم کرد. اصلی پیروی از راهنماییهای ما میتوانید منشأ ایراد را پیداکرده و حتی آن را به تنهایی حل کنید. وقتی همین خصوصیت نقص‌ پیدا کند، باید از یک فرد حرفهای یاری بگیرید. در صورتی که همگی روند را انجام دادید و کماکان ضبط خاموش نشد، به یک تعمیرکار حرفهای مراجعه کنید. اینیک گونه های مشابه می باشد اما مربوط به خلل فیزیکی سیلندر شروع است و ارتباطی به برق ندارد. چنانچه جواب مثبت است، باید سیلندر دکمه یا این که خویش آن را عوض کنید. شالوده سیمکشی ضبط ماشین آنقدرها نیز پیچیده نیست، ولی در صورتی که داده ها کافی را نداشته باشید و طرز صحت را به عمل نگیرید بهراحتی آن را خراب خواهید کرد. در صورتی که سیمکشی ضبط خطا باشد، محل قرارگیری همین دو سیم جابهجا می باشد و به همین خاطر ضبط هیچ وقت خاموش نمیشود. محل یو اس بی دوچندان دیدنی طراحی شده در حالیکه کلید ولوم توی ذوق میزند. بعضا از مشکلات مربوط به سوییچ سبب می گردند ماشین در موقعیت تجهیزات جانبی بماند، حتی هنگامیکه کلید را خارج کردهاید. ابتدا باید ارزیابی کنید که آیا هنگامی کلید در موقعیت خاموش است، تجهیزات جانبی پر‌نور هستند یا خیر. دریکی از سیمها بایستی همیشه برق جریان داشته باشد و اما دیگری تنها زمان واضح بودن خودرو برق ۱۲ ولتی داشته باشد. شرکتهایی مثل پایونیر، سونی، کنوود از پاراگراف شرکتهای دارای شهرت ایجاد کننده پخشکنندههای صوتی هستند. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با ضبط ماشین زانتیا وب تارنما خویش باشید.