عسل طبیعی و غیر طبیعی و آیا عسل همواره شیرین است؟

درصورتیکه عسل طبیعی را در آب ولرم حل کنیم، مزۀ آن میخوش (بین شیرین و ترش) می شود نه شیرین، نور پلاریزه هم اگر به عسل طبیعی تابانده شود، به چپ می گردد و این نور اساسی تاباندن به عسل تقلبی و محصولات شکر به راست می گردد، زیرا مولکول های آن راست گرد است. مردم فکر می نمایند عسلی طبیعی سفت است، عسلی که زنبور تولیدکننده آن شکر نخورده باشد، شل است؛ از لحاظ علمی هم این شل بودن به همین علت میباشد که قندهای مهم عسل طبیعی، گلوکز و فروکتوز (قندهای ریز مولکول) هست و زمانیکه ظرف عسل طبیعی را کج می نماییم این قندها به سادگی روی نیز حرکت می کنند، در‌حالتی که به زنبور عسل شکر بدهند، قند شکر که ساکاروز و ایساکارید (قند پیچیده تر) هست به علت مدل مولکول ها به نیز گیر می نمایند و به این علت عسل یک میزان سفت خیس از وضعیت ساده می شود. عسل را در آب سرد بریزید مشاهده خواهید کرد که عسل طبیعی به طور تمام وضعیت چسبندگی خود را نگهداری می کند و دوچندان دشوار و دیر در آب سرد حل می شود اما عسل تقلبی سرعت بالا در آب حل می شود. جالب اینجاست که بعضی افراد می گویند درصورتیکه عسل سوخت، تقلبی می باشد و بعضی هم می گویند اگر سوخت طبیعی است! یکی از دیدنی ترین طریق های آزمون عسل طبیعی از تقلبی به کار گیری از زرده تخم مرغ است، عسل را اصلی زرده تخم مرغ مخلوط نمایید چنانچه زرده ناپخته مثل زرده تخم مرغ پخته شده شد عسل طبیعی هست در غیر اینصورت عسل تقلبی است. درصورتیکه یک قاشق عسل را باطن بشقابی بریزید و پاره ای آب سرد بر روی بریزید و خیلی آهسته به یک سمت حرکت دهید بر روی عسل طبیعی اشکالی به رخ لانه زنبور (6 ضلعی) تولید می شود البته در عسل تقلبی این اتفاق نمی افتد. مرهم نهادن عسل بر روی جراحت سبب ساز می شود تا به خاطر خواص ضد باکتریایی عسل قابلیت تولید عفونت بر روی آن وجود نداشته باشد و همینطور به خاطر خواص اسمزی عسل مراحل بهبود و ترمیم زخم تسریع شود. • در صورتی که داخل کاسه عسل یا روی عسل یه خرده موم خرد شده بود به طبیعی بودن عسل شک کنید، چون در سطح عسل گیری عسل بدون هیچ مواد اضافی بدست می آید. اگر اصول و روند وصال عسل در تهیۀ چنین عسل هایی مراعات شود، نمی اقتدار به آن عسل تقلبی گفت و تنها از حیث تمجید استاندارد اصلی آن مغایرت دارد. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت عسل طبیعی خاصیت.

مقاله مرتبط  موسسه دولتی "توسعه و ارتقا کارآفرینی در تاجیکستان" در دوشنبه