علت سفت شدن و درد نوک سینه در مردان چیست؟

مطابق آمار جامعه سرطان آمریکا سالانه حدود 2550 مرد اساسی سرطان سینه تشخیص دیتا می شود. حدود یک سوم از همین پسران در سن بلوغ در گیر این حالت می شوند البته احتمال این عارضه در بزرگسالی کمتر از یک % است. ممکن میباشد از این عارضه احساس ناراحتی یا افسردگی و کنید. بافت سینه طبیعی در مردان، معمولاً کمتر از ۵/۲ تا ۳ سانتیمتر می باشد و صحیح در تراز ذیل نوک سینه قرار میگیرد. ممکن می باشد همین افزایش ترازو موجب حساسشدن و دردناک شدن بافت سینه شود. همین بیماری همچنین میتواند به جهت شخص بده بستان لباس در رختکن (باشگاههای ورزشی و غیره) و شنا را تبدیل به رویدادی آسیبزایی کند. بزرگی سینه ممکن می باشد در یک سمت و یا این که در هر دو طرف ساخت شود. بهندرت، سرطانهایی به جز سرطان بیضه هم ممکن است هورمونهایی ساخت کنند که می تواند باعث ژنیکوماستی شود. هزینه و تعرفه های جراحی ژنیکوماستی بر پایه مقدار بزرگی سینه و جور آن در افراد متعدد گوناگون است. پزشک معالج شما ممکن هست هر ماه میزان سینه را پیگیری نماید و زیر نظر داشته باشد. همچنین ممکن میباشد چربی هایی را که باعث تبارک شدن سینه ها شده اند را کمتر دهد. ۴. غالبا مرز بین تومور و بافت سلامت بوسیله کپسول تومور معلوم است. گاهی به جهت از بین بردن بافت مازاد جراحی مشكلات سينه مردان انجام میشود. گهگاه برای از میان بردن بافت اضافی، جراحی انجام میشود. درصورتیکه بیماران ماهیچه‌ها سینه قوی داشته باشند که ذیل بافت غدهای سینه یا این که بافت مازاد چربی مخفی شده، سپس از جراحی سینهای مردانه و ورزشکاری خواهند داشت. ژنیکوماستی تبارک شدن بافت پستان در مردان به دلیل عدم تعادل هورمونهای تن است، که در آن هورمونهای زنانه به اسم استروژن که تا حدودی بیش از حد در تن مرد ترشح میگردند حیاتی هورمونهای مردانه بنام آندروژن توده میشوند. چون در عاقبت پیدایش سیروز کبدی مقدار لینک و پیوند های پروتئینی و آزاد هورمون های زنان و مردانه در خون به کلی تغییر و تحول می کند. چون تغییر وزن هم موجب ایجاد چربی به دور ماهیچه‌ها سینه میشود. به جهت نمونه ممکن علت بزرگی چربی های ذیل آن باشد که در همین صورت ممکن میباشد نیاز به لیپوماتیک و لیپوساکشن داشته باشید. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت مشكلات سينه مردان.

مقاله مرتبط  دبیر شورای امنیت RT و وزیر امور خارجه IRA درباره مبارزه با تروریسم و ​​استرداد زندانیان