فروش اروزیل – بازرگانی ساینا ویژن واردکننده مواد اولیه

اروزیل چیست؟ نام تجاری Aerosil , فروش اینترنتی اروزیل Fumed Silica فروش اروزیل Aerosil 200 اهمیت کیفیت خوب در کیسه های 10کیلوگرمی کلیدی بها رقابتی و کیفیت عالی نام شیمیایی : اروزیل Aerosil اسم تجاری : Fumed Silica فرمول شیمیایی : SiO2 گونه بسته بندی : کیسه 10 کیلویی ———————————————————— اروزیل AEROSIL یا سیلیس فوم اسم علمی آن برابر هست با Fumed Silica کاربردهای فراوانی در صنعت اروزیل چیست پیدا کرده است. اگر سیستم خویش حاوی گروههای قطبی باشد که حیاتی گروههای سیلانول بر روی سطح فوم سیلیکا (اروزیل 200) برهم کنش دهند و لینک هیدروژنی برقرار شود سیستم تغلیظ و یا این که ژل گرا می شود که در همین صورت تشکیل لینک و پیوند هیدروژنی در بین گروههای سیلانول متوقف می شود. اروزیل ماده ای پرحجم و سبک بر پایه سیلیکا می باشد که در داخل مواد ریخته و به آن خاصیت گرانروی می دهد. یک سال آن گاه ، ایجاد در مقیاس ریز به جهت یک سیلیس بسیار ریز در فرآیند سنتز شعله مرتبه حرارت بالا آغاز شد. به بیان معمولی تر همین ماده در اثر تشکیل یک کف سیلیکا، از دی اکسید سیلیسیوم در شعله به وجود می آید و به عنوان غلظت دهنده و جهت دوری از ته نشینی هم گزینه به کارگیری قرار می گیرد. دی اکسید سیلیکون کلوئیدی به عنوان یک گاز مایع به جهت بهینه سازی جریان پودر از اولی روزهای فشرده سازی مستقیم استفاده شده است. دود ناشی از عملکرد کوره به تیتر فوم سیلیکا عده شده و فروخته می شود. خیر، فوم سیلیکا در کشور‌ایران ایجاد نمی شود اما واردات آن از کشورهای دیگر مثل چین و آلمان صورت می پذیرد. در پوششهای رقیق شونده دارای آب 2/0 الی 1 % فوم سیلیکا دارای مساحت مرحله تقریبی m2/g 120 یا m2/g 170 استفاده می شود. اروزیل اهمیت نام علمی فوم سیلیکا Fumed Silic اهمیت % بالایی از سیلیس و سپید رنگ می باشد که به تیتر سیلیس پیروژنیک هم شناخته می شود که درشعله ساخت میگردد، این مواد از قطرات میکروسکوپی سیلیس آمورف ذوب شده در ذرات ثانویه شاخه ای، زنجیره ای و سه بعدی تشکیل شده و آن‌گاه به ذرات سوم تجمع می یابد. ساختار سه بعدی آن باعث به ارتقاء ویسکوزیته و اخلاق تیکسوتروپیک می شود که به زمان استفاده به تیتر غلیظ کننده یا این که پرکننده و همینطور تقویت کننده آیتم استفاده قرار میگیرد. اروزیل به عنوان فیلر و یا به عبارتی پرکننده نیز کاربرد داراست چون حساس خواصی از پاراگراف نرمی و حجم دهندگی و صیقل دهندگی می باشد. اروزیل بعنوان غلظت دهنده و پرهیز از ته نشینی نیز گزینه استفاده قرار می گیرد که از این جهت در صنعت های آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد.به نظر نرمی و خاصیت حجم دهندگی و همچنین خاصیت صیقل دهندگی بعنوان فیلر نیز آیتم استفاده قرار می گیرد.

مقاله مرتبط  بالابانوف جدیدی در سینما ظاهر شد: فیلمسازان جوان سبک خاص خود را ترسیم کردند