فیلم «چالش» در صدر باکس آفیس روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع قرار گرفت

فیلم “چالش” 425 میلیون روبل در باکس آفیس روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع جمع آوری کرد.

درام فضایی “چالش” به دنبال نتایج اولین آخر هفته پس از شروع نمایش، رهبر باکس آفیس روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع شد. این را بولتن پخش فیلم گزارش کرده است.

به گفته منبع، این تصویر در اولین آخر هفته خود حدود 425 میلیون روبل درآمد داشته است. چنین نتیجه ای به این فیلم اجازه داد تا وارد 10 فیلم برتر سال جاری روسیه شود و در جایگاه نهم قرار گیرد.

در خط دوم در توزیع فیلم روسی برای هفته پنجم “جان ویک 4” با نتیجه 31.3 میلیون روبل قرار دارد. مقام سوم توسط تصویر “Misanthrope” گرفته شد که 15 میلیون روبل برای اولین آخر هفته استخدام در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع جمع آوری کرد.

به یاد بیاورید که “چالش” در مورد یک پزشک زن می گوید که تصمیم می گیرد برای نجات یک فضانورد به مدار زمین برود. این فیلم تا حدی در ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) فیلمبرداری شد و یولیا پرسیلد در آن بازی کرد.

مقاله مرتبط  ساکن واخادت پس از یک مسابقه خونین